Tuesday, 21 July 2015

சங்கரன்கோவில் சங்கரநாராயண சுவாமி கோயிலில் ஆடித்தபசு விழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது.

சங்கரன்கோவில் சங்கரநாராயண சுவாமி கோயிலில் ஆடித்தபசு விழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது.

ஜூலை 30ம் தேதி தபசுக் காட்சி நடக்கிறது.

No comments:

Post a Comment